Rektor forstår familien

Rektor Terje Storesund forstår godt familien Taules frustrasjon, og vil gjøre mer for å ta tak i problemene.