- Blir i forholdet av frykt

Mellom 10.000 til 20 000 kvinner utsettes for vold i nære relasjoner hvert år, ifølge undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå.