Sjekker reisevaner i rushet

Statens vegvesen har spørreundersøkelse på Askøybrua midt i rushtrafikken. Det får bilister til å frese.