Eldre utan straum

21 omsorgsbustader på Lindås var utan straum i 17 timar. - Dei er hardføre folk, melder hjelpepleiar.