• (1/2)
    FOTO: Paul S. Amundsen

- Ikke vår skyld

Henning Warloe (H) fornøyd med Høyres tall.