Til sykehus etter arbeidsuhell

Mann skadet under potetplukking i Olden.