• (1/2)
    FOTO: ARNE NILSEN

Overfylt flåte kantret på Fedje

Kabelflåten på Fedje var godkjent for bare åtte passasjerer. Da 30 feststemte personer trengte seg sammen i natt, gikk det galt.