• RØYKUTVIKLING: En kileremme laget røykutvikling i en elektromotor. FOTO: Ronald E. Hole

Brannutrykning til Karsten Moholt AS

Brannen viste seg å være røykutvikling i en elektromotor