96 busser på vei

De er flett nye, helt moderne og skal få slutt på de begredelige forholdene for sjåfører og passasjerer. Tide har bestilt nær hundre nye busser fra Polen.