Nær alle i transportkomiteen har råkjørt

15 av 16 medlemmer i transportkomiteen på Stortinget innrømmer at de har kjørt for fort. Unntaket er lederen for komiteen, Knut Arild Hareide (KrF).