Stuper i det

Anbudskonkurransen er ferdig, og allerede 2. november settes første spadetak på stup- og svømmeanlegget på Nygårdstangen.