Mest museplager i vest

Seks av ti vestlendinger er plaget med musearm. Dette gjør oss til de hardest rammete i landet, viser en ny undersøkelse.