Krass kritikk mot sjukeheim

Pasientane ved Fjaler sjukeheim får uforsvarleg legemiddelbehandling, slår Helsetilsynet fast.