Betalte annen manns strøm i 10 år

Svikt i banken. Hvem må betale de 200.000 kronene?