Stein falt ned i Domkirken

De høye veggene bak og ved siden av alteret i Domkirken saumfares for løse steiner denne uken. Langfredag falt en stein ned like ved alteret.