Mer sosialhjelp mot finanskrisen

Økt eiendomsskatt og 25 millioner kroner mer til sosialhjelp. Slik er SVs lokale kur i krisetidene.