Jentekø på helsestasjonene

Det er nesten bare jenter som oppsøker helsestasjonene for ungdom. Bare én av ti er gutter.