Barnehagene berger skolen

«Vi vil være venner», sang skoleelevene og barnehagebarna i kor. Nå går de sammen på Sælen oppveksttun, byens første.