Må betale for å få trygg veg

Dersom Sogndal og Leikanger ikkje hadde sagt ja til bompengar, ville det gått enno sju år før Fatla hadde blitt rassikra.