Fylkestinget seier nei til vegpakke

Dei sju kommunane i Nordhordland får vegpakken sin i retur. Fylkestinget nektar å godta ein vegpakke som ikkje har full oppslutnad.