Vanskelig å nå frem

I prinsippet er skoleeierne erstatningspliktige for helseplager som lærere og andre pådrar seg på grunn av dårlig inneklima. Men å nå frem er ikke enkelt.