Varsler kraftige gebyrhopp

Avløps- og renovasjonsgebyrene øker sterkt neste år. For en familie kan avgiftshoppet utgjøre rundt 500 kroner.