• SPRÅKKRØLL: Er dette eit pasientforløp eller ei pasientløype? FOTO: Jan M. Lillebø

Er dette øyeblikkeleg hjelp eller strakshjelp?

Eit styremedlem i Helse Bergen er ikkje nøgd med bruken av nynorsk på Haukeland. No har han tatt kontakt med Språkrådet.