Fant 16-åring i grøften

Kjørt til sykehus etter mopedulykke.