Krasjet i fjellveggen og havnet på taket

Ulykke i Øygarden.