• PÅ PLASS: Brannvesenet var raskt på plass da brannalarmen gikk. FOTO: ØRJAN TORHEIM

Peiskos førte til brannutrykning

Brannmelding i Kong Oscars gate.