- Uhyre kritikkverdig

Bystyremedlem Torstein Dahle krever at Bergen kommune slutter å plassere unge mennesker på hospits.