FAQ: BTs bompengekalkulator

Her finner du noen av de vanlige spørsmålene om BTs bompengekalkulator.

Når innføres de nye bompengesatsene - og stasjonene?

Det kommer helt an på hvor du tenker på. I Bergen blir det nye takster fra januar 2019, mens de 15 nye bomstasjonene vil være i drift fra rundt 1. april 2019.

  • Nordhordlandspakken skal etter planen være i drift fra september 2019.
  • Os vil få bompenger i det den nye veien til Bergen er klar, trolig fra 2022.
  • Sotrasambandet skal også få bompenger når den nye broen står klar. Det er derfor usikkert når det blir, men det er anslått fra 2026.
  • Askøy, Kvam, Voss, Bømlo, Halsnøy, Jondalstunnelen og Hardangerbrua har allerede bompengepakker.

Er takstene som er oppgitt, riktige for 2022?

Det kan vi ikke garantere. For det første er bompengetakster noe som kan justeres i takt med prisstigning og eventuelt behov for større inntekter. Dessuten er enkelte av takstene for fremtidige prosjekter foreløpige, og gjerne vedtatt for noen år siden.

Bomringen i Os er i stortingsproposisjonen oppgitt med 43 kroner som gjennomsnittspassering for takstklasse 1, men der er det endelige takstsystemet ikke vedtatt. Det er i kroneverdien fra 2014, og det er forutsatt at takstene skal justeres i takt med prisstigningen. Vi bruker foreløpig 43 kroner som grunntakst, med en rabatt på 20 prosent for dem med Autopass.

Hvorfor er ikke Sotrasambandet med på kartet?

Siden det er såpass lenge til bompengene innføres der (trolig fra 2026), og takstene ikke er bestemt, er ikke sambandet med foreløpig.

Hvorfor er ikke bompengeprosjekter i Sogn og Fjordane med?

I dette kartet har vi holdt oss til Hordaland, for å vise det som er Norges bompengefylke nummer 1. Men også i Sogn og Fjordane er det bompengeprosjekter, som Førdepakken.

Du har derfor kun anledning til å søke opp adresser i Hordaland (for eksempel Førde i Sveio, som er noe annet enn Førde i Sogn og Fjordane).

Hvorfor er ikke de lokale rabattene med?

Frem til nå har mange bompengeprosjekter hatt gode rabattordninger for lokale innbyggere, for eksempel i form av opptil 50 prosent rabatt ved forhåndsbetaling.

Dette blir nå erstattet med en nasjonal rabattordning, der Autopass-brikke vil gi 20 prosent rabatt i takstklasse 1. Det er denne rabatten som er lagt inn i kartet.

I desember 2018 er det kun Bømlopakken og Kvammapakken som fortsatt har lokale rabatter.

Jeg kjører forbi en bomstasjon hver morgen, men den vises ikke på kartet. Hvorfor det?

Det kan skyldes at den stasjonen kun har innkreving i én retning, slik at du betaler motsatt vei.

For eksempel: I Bergen vil alle bomstasjoner ha innkreving én vei. På Askøy betaler du kun når du kjører i retning sentrum/Askøybrua.

Husk også at det er en 60-minuttersregel, slik at du kun betaler i den første bomstasjonen i hver pakke, selv om du passerer flere. Derimot må du betale for eksempel både i Askøy og Bergen dersom du kjører forbi begge innen 60 minutter (i retning sentrum).

Jeg må betale i to bomstasjoner i Bergen på samme tur. Hvorfor det?

Det skal ikke skal være rushtidsavgift på den ytre bomringen i Bergen, kun på de «gamle» stasjonene. Det betyr altså at du slipper rushtidsavgift hvis du kun passerer den ytre bomringen, men må betale det hvis du fortsetter inn mot sentrum. Selve bomavgiften betales derimot kun én gang innen en time.

I kalkulatoren er det løst slik at du først blir trukket bomavgift i den ytre bomringen, deretter rushtidsavgift i den indre.

Kalkulatoren foreslår at jeg skal ta ferge til Vestkanten. Er den sprø?

Nei, men det er faktisk en adresse på Fedje som heter Vestkanten. Den kommer først opp i adressesøket når du skriver «Vestkanten». Dersom du velger «Vestkanten Storsenter» rett under på listen, så får du kjøreruten til kjøpesenteret i Bergen Vest.