• TAUSE: Torsdag holdt styreleder Finn Konow Jellestad og administrerende direktør Ole Hope en pressekonferanse. Da ønsket de ikke å svare på hvordan de har kartlagt avvikene. FOTO: Alice Bratshaug

Frykter administrasjonen i Bergensklinikken har snoket i pasientjournaler

Tolv mellomledere ved Bergensklinikkene har sendt varselbrev til styret. De føler seg mistrodd i måten de utfører jobben sin på, og mistenker toppledelsen ved klinikken for regelbrudd.