• VINDFORKJEMPER: – Vindkraftutbygging er et gode for hele landet, men vi må velge de prosjektene som gir minst fotavtrykk i naturen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), her sammen kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen. FOTO: Bård Bøe

Ber ny minister sette pris på naturen

Reiseliv og turlag oppfordrer den nye olje- og energiministeren om å prissette uberørt natur, men han gir ingen løfter.