• PORTRETT: Torborg Nedreaas FOTO: Bergens Tidende

«Et språk av kjøtt og blod»

Torborg Nedreaas ble født i Bergen og var en av etterkrigstidens viktigste litterære stemmer.