• MENTOR: Gunnar Odland var en fremragende mentor og veileder. Vi som var blant hans første utdannelseskandidater, hadde stort utbytte av hans store kunnskap og vennlige vesen, skriver tidligere kolleger i dette minneordet. FOTO: Privat

Den siste generalisten

Tidligere overlege Gunnar Odland døde 7. oktober, 88 år gammel.