Rekordtrafikk over Hardangerbrua

Aldri tidligere har trafikken over Hardangerbrua vært større enn denne sommeren. Det som gleder brostyret mest er at det er gruppene turist- og tungtrafikk som har størst økning.