Bergen kommune tapte bolig-rettssak

Bergen kommune får ikke bruke personalboliger i Tjernet borettslag som kommunale utleieboliger. Det har Bergen byrett slått fast i en prinsipielt viktig dom.