Stopper bruk av lystgass

Anestesileger ved Øyeavdelingen på Haukeland sykehus stanser all bruk av lystgass. Utslippene er helsefarlige.