Behandlingstilbudet i faresonen

Helse Bergen må spare hele 92 millioner kroner for å komme i budsjettbalanse ved årsskiftet.