Løyste rust-skandalen

I rettssalen kranglar dei om ansvaret for fadesen med badeanlegget Havhesten. Men i Florø har ein klasse fått pris for å ha funne ut kvifor det gjekk så gale.