Fem kyr gassa ihjel

Fem kviger døydde av gassforgifting i Fjaler. Dyra vart kvelt av gjødselgass medan dei stod på båsen.