Gynekologutdanning under press

Kvinneklinikken i Bergen (KK) kan stå i fare for å få redusert godkjenning som utdanningsinstitusjon. Årsaka er stadig færre gynekologiske operasjonar ved universitetsklinikken.