Føler seg valset ned av Tomteselskapet

25 millioner kroner mener Bergen Tomteselskap at kommunen må ut med for å bevare Blomsterdalen-kollektivet og anlegge lekeplass.