Skattesak til Strasbourg

Skattefarsen til Per Grung klages nå inn for Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg. Han godtar ikke å bli straffet to ganger for samme forhold.