Interessert i å kjøpe call-senteret

Bolar Gruppen har ikke lagt inn bud på call-senteret, men har varslet bostyrer om sin interesse.