Hordalandsbedrifter forsker som aldri før

På grunn av nedgangen i oljeøkonomien har Hordalands bedrifter aldri søkt om så mye forskningsstøtte som nå. Havbruksnæringen og IT-bransjen er blant dem som forsker mest.