Rømmer fra Haukeland

Avdelingssykepleier Vibecke Lindøen (44) ved Haukeland Sykehus, har i dag en fast årslønn på 270.000 kroner. Skifter hun arbeidsgiver til et vikarbyrå går opp 45 kroner i timelønn.