Byfolk dreg på landet med bilreparasjon

Samtlege bilverkstader på Voss opplyser at dei har faste kundar frå Bergensområdet. Dei fleste kombinerer service og reparasjonar med andre ærend på Voss, men det finst også dei som køyrer eins ærend for eit oljeskift.