- Tett opp til forsettlig drap

Statsadvokat Gert Johan Kjelby mener at den tredje tiltalte i Åsane-saken medvirket til at Øyvind Bjarte Madsen ble drept, på en måte som ligger tett opp til forsettlig drap.