Med barnepulk på påsketur

Småbarnsforeldre trenger ikke å gi avkall på skiturer. I dag finnes gode og sikre barnepulker på markedet.