Barnevernet hadde ikke tid til å redde misbrukt jente

Jenten vokste opp under redselsfulle forhold. I ti år ble hun slått og seksuelt misbrukt av sin alkoholiserte far. Barnevernet ble koblet inn i saken, men grep ikke inn - de hadde det for travelt.