Nytt Tsjernobyl-varsku

Sauebøndene i Sogn og Fjordane har fått ein lite hyggeleg melding frå kjøtkontrollen: