- Ansatte føler seg som bossbøtter

Verbale trusler og telefonterror er hverdagskost, fysiske angrep relativt sjeldne. Trygde- og sosialsjefer BT har snakket med tegner bildet av en stadig mer ubehagelig arbeidshverdag. Likevel frykter de ikke for sine ansatte.